O Nás

Pôsobíme v oblasti informačných technológií, marketingu, reklamy a fotografických služieb. Vy si zadefinujete ciele a my ich zrealizujeme.

Náš tím vznikol ako prirodzené pokračovanie a profesionálna výzva odborníkov, ktorí dlhodobo pôsobia v rôznych oblastiach informačných technológií, poznajúc potreby a požiadavky klientov, vnútorné procesy a problémy firiem.

Našim cieľom sú kvalitné služby, spoľahlivé riešenia a profesionalny prístup, ktoré prinesú našim klientom podporu pri dosahovaní firemných cieľov.

Naše služby:

  • SEO a Web
  • Analýza a návrh softwérových riešení
  • Grafické návrhy (vrátane tvorby alebo sprostredkovania fotografií)
  • CMS (Content Management System)

SEO a Web

Ponúkame zhotovenie alebo redisign webovej stránky zodpovedajúcej medzinárodným štandardom konzorcia W3C. Dodržiavaním týchto štandardov zabezpečíme plnohodnotnú funkčnosť stránky v prehliadačoch Internet Explorer, Mozila, Opera, Netscape Navigator a na rôznych platformách (Windows, Linux, Apple a iné). Dôslednou odbornou optimalizáciou dokážeme zabezpečiť umiestnenie webovej stránky na prvých miestach vyhľadávačov (Google, Zoznam, Alexa, MSN a iné).
dozvedieť sa viac

Analýza a návrh softwérových riešení

V procese každodenných firemných  činností je doležitá optimalizácia procesov. Na základe Vašich požiadaviek dokážeme navrhnúť a vytvoriť softwérové aplikácie postavené na platforme Microsoftu,  ktoré Vám dokážu procesy zjednodušiť a urýchliť.
dozvedieť sa viac

Grafický dizajn – Fotografické služby

Imanentnou súčasťou úspešnej komunikácie so zákazníkom je jej grafické prevedenie s pútavým a výstižným dizajnom obsahujúcim kvalitné a originálne fotografie.

Vzájomnou spoluprácou (rešpektujúc Vaše predstavy a požiadavky) zhotovíme pre Vás originálny grafický návrh. Pri tvorbe grafických návrhov využívame predovšetkým vlastnú databázu fotografií, avšak v prípade potreby dokážeme fotografie (obrázky) do grafického návrhu zabezpečiť z iných zdrojov.
dozvedieť sa viac

CMS (Content Management System, redakčný systém)

V rámci tvorby webovej prezentácie náš tím dokáže vyhotoviť webovú stránku postavenú v systémoch WordPress, Joomla, Start, SharePoint a iných, podľa požiadaviek zákazníka.
dozvedieť sa viac

Comments are closed.

  • O Nás