CMS - Content Management System / Redakčný systém

Cms / redakčný systém (ďalej len ?CMS”) umožňuje vytvoriť a aktualizovať webovú stránku pomocou prehliadačov bez zásahu programátora. Správu CMS zvládne každý. Po nastavení systému (CMS) si zákazník sám dokáže aktualizovať webovú stránku, a tým mu nevznikajú žiadne ďalšie náklady na dodatočnú administráciu.

Prostredníctvom CMS je možné pridávať stránky neobmedzene a aktualizovať ich obsah, meniť dizajn stránok, implementovať moduly rôznej funkcionality, dopĺňať a meniť jazykové sady podľa požiadaviek zákazníka.

Ponuka služieb v rámci CMS:

  1. analýza požiadaviek zákazníka
  2. výber vhodnej alternatívy CMS
  3. tvorba tém a vzhľadu konečného weboveho sídla
  4. úprava zdrojového kódu podľa požiadaviek zákazníka
  5. implementácia a nastavenie systému CMS pre jeho použite
  6. technická a zákaznícka podpora

Máme skúsenosti s nasledovnými systémami:

- WordPress
- Joomla
- Start
- SharePoint

Comments are closed.