Grafický dizajn - Fotografické služby

Vaša obchodná stratégia musí byť aplikovaná do jednoduchých a zrozumiteľných celkov, ktorým potencionálny zákazník dobre porozumie a dokáže sa v nich intuitívne orientovať.

Grafika použitá na webe nesmie byť samoúčelná. Dizajn musí mať hodnotu, ktorá ale nesmie prevýšiť hodnotu poskytovaných informácií. Dizajn podľa uvedeného je spôsobilý naplniť základný cieľ a účel webovej stránky, ktorým je zaujať a prilákať potenciálnych zákazníkov. Taký dizajn Vám ponúkame.

Pokytované služby v rámci grafického dizajnu:

  1. analýza požiadaviek klienta
  2. dodanie grafických podkladov (fotografie, skice, námety)
  3. fotoservis
  4. tvorba grafického návrhu
  5. korektúry a optimalizácia grafického návrhu
  6. úprava grafického návrhu pre webovú stránku
  7. tvorba Corporate Identity a Corporate Dizajn

Comments are closed.