Analýza a návrh softwérových riešení

Pri tvorbe informačných systémov poskytujeme komplexné služby podľa požiadaviek zákazníka. Pri vývoji informačného systému pokrývame celý jeho vývojový proces vrátane analýzy, návrhu, vývoja, testovania, nasadenia, technickej a zákazníckej podpory vytvoreného softwéru.

Zabezpečujeme komplexné analytické činnosti zahŕňajúce analýzu pracovných procesov, zber a analýzu požiadaviek zákazníka pre vyvýjaný informačný systém.

Pri vývoji softwéru sa zameriavame na platformu .NET od Microsoftu. Platforma .NET nepredpisuje použitie programovacieho jazyka, a tak voľba rôzneho druhu programovacieho jazyka je možná. Zvolený programovací jazyk sa však vždy preloží do medzijazyka CLR (Comon Language Runtime).

Najpoužívanejšie programovacie jazyky pre vývoj .NET aplikácií sú C#, Visual Basic, .NET a Delphi. Pri vývoji softwerového riešenia využívame predovšetkým programovací jazyk C#, ktorý je podobný programovacím jazykom C alebo Java.

Poskytované služby v rámci softwérových riešení:

  1. analýza a metodika
  2. návrh a správa databáz
  3. automatizované spracovanie dát
  4. Microsoft .NET
  5. testovanie
  6. správa softvéru
  7. technická dokumentácia
  8. technická a zákaznícka podpora

Comments are closed.